Privacy & Algemene Voorwaarden

△▽

BEKNOPT HUISREGLEMENT OUTDOORSCHOOL (BTW BE0773.759.595)


Ongevallen, schade en verzekering

De Outdoorschool doet al het mogelijk om klanten tijdens de activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. De Outdoorschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Outdoorschool beschikt over een verzekering BA voor het geval de Outdoorschool door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van het programma. 

Betaalvoorwaarden

Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van een voorschot/saldo. Voor programma prijzen onder de 75€ is geen voorschot voorzien en dienen integraal betaald te worden.
Het voorschot dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving door Outdoorschool.
Via de betaling van het voorschot/saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven.
Het saldo dient voldaan te worden ten laatste 4 weken voor de aanvang van het programma.

Annulatie door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 7 weken voor de aanvangdatum.
Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 7 dagen wordt steeds 100% aangerekend.
Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz...)  

Administratie kost bij terugbetaling.

Er zal een bedrag van 10 euro in rekening gebracht worden als men de activiteit annuleert na betaling.
Dit om de administratieve kosten te dekken voor de terug betaling.

Covid 19 maatregelen - annulatie

Indien de opleiding geannuleerd dient te worden door verstrengde maatregelen, verkrijg je een waardebon tot 2 jaar geldig is op alle activiteiten.

Indien de maatregelen het toelaten om activiteiten te laten doorgaan:

We zitten midden in de natuur, in de open lucht met kleine groepjes, waardoor de afstand kan bewaard worden.
Alcoholgels en ontsmettingsmiddel is aanwezig op onze terrein op verschillende plaatsen.
Een mondmasker neem je zelf mee voor als je de afstand niet kan bewaren, we hebben er ook reserve.

Voel je je onwel? Blijf thuis, bij annulatie minder dan 14 dagen voor de activiteit zonder dokter voorschrift zal de waardebon niet van toepassing zijn.
Bij annulatie vanaf 14 dagen van een activiteit met voorschrift kan men beroep doen op de waardebon die 2jaar geldig is.

Annulatie Jaaropleiding ' Verwelkom De Wildernis"

Indien ( een deel ) van de weekenden niet kunnen doorgaan door een eventuele lockdown, zullen deze een vervang datum krijgen. 

Indien men annuleert tijdens de opleiding kan men geen beroep doen op een terugbetaling.

Indien men dient te annuleren o.w.v medische redenen tijdens het traject kijken we als je het jaar later kan instappen bij de nieuwe jaaropleiding om de gemiste lessen in te halen.

Voorschot kan niet terug gevorderd worden vanaf 8 weken voor de start.

Bij annulatie na de volledige betaling kunnen we 50 euro administratie kost aanrekenen.

Herroepingsrecht

Voor bedragen hoger dan 350€, voor aankoop van onze boeken, een kadobon of een buitenlandse stage beschikt de deelnemer na inschrijving over 14 dagen 100% recht op retour.
Deze zijn geldig zolang de overeenkomst niet valt binnen bovenstaande annulatieregel van 7 weken.

Recht van annulatie bij activiteiten georganiseerd door Outdoorschool

Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, brochures, nieuwsbrief) vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 8 deelnemers.  
Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling.
In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers

De organisatie behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.

Bescherming (GDPR) van je gegevens

Outdoorschool vraagt een aantal gegevens bij elke inschrijving (naam, postcode, gemeente, telefoonnummer en email). Deze gegevens worden vanwege organisatorische redenen enkel gedeeld in de carpoollijst van de specifieke groep waar je bij aansluit. Deze gegevens worden verder nooit gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden en zijn veilig opgeslagen op onze harde schijven onder bescherming van AVIRA Privacy Protection. Bovendien zijn al onze digitale tools beschermd met de nodige wachtwoorden. Moest je email terecht komen in het email bestand van de Outdoorschool-nieuwsbrief dan kan je in elke nieuwsbrief probleemloos via één eenvoudige link uitschrijven.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via mailchimp waar je gegevens beschermd worden conform GDPR/AVG en enkel via een Outdoorschool wachtwoord toegankelijk zijn. In deze database worden enkel je naam en emailadres opgeslagen, deze worden uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief van Outdoorschool.

Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan andere partijen en wij hebben alle passende maatregelen genomen om deze te beschermen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen Outdoorschool, Brecht Steenwegen, Leuvensestraat 87, 3200 Aarschot +32474747855, info@outdoorschool.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Commission@privacycommission.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x