Algemene voorwaarden

 

BEKNOPT HUISREGLEMENT OUTDOORSCHOOL (BTW 0505468285)


Ongevallen, schade en verzekering

De Outdoorschool doet al het mogelijk om klanten tijdens de activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. De Outdoorschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Outdoorschool beschikt over een verzekering BA voor het geval de Outdoorschool door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen.  Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van het programma. 

Annulatie door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 7 weken voor de aanvangdatum. Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 10 dagen wordt steeds 100% aangerekend. Men is officieel ingeschreven na storting van het gevraagde bedrag of voorschot. Via deze betaling verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz)  Herroepingsrecht: voor bedragen hoger dan 350€, voor aankoop van onze boeken, een kadobon of een buitenlandse stage beschikt de deelnemer na inschrijving over 14 dagen 100% recht op retour. Deze zijn geldig zolang de overeenkomst niet valt binnen bovenstaande annulatieregel van 7 weken.

Recht van annulatie door Outdoorschool

Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, brochures, nieuwsbrief) vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 8 deelnemers.  Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 14 dagen  voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling. In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers

De organisatie behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.
 

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF


SelectedPARTNERS